Chính sách bảo mật

Khi mua hàng về tài khoản là của các bạn chúng tôi cam kết sẽ không đánh cắp, thay đổi thông tin hoặc bán lại tài khoản mà các bạn đã mua.

Các bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản để an toàn hơn trong quá trình sử dụng.

*Mọi thắc mắc xin liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:  

Telegram hỗ trợ : @huyhoang86media (tốc độ hơn)
Facebook hỗ trợHuyHoang86 Media